KTO SME

Detský folklórny súbor Trnavček  

začal svoju súborovskú folklórnu púť 18. decembra 1999. Pôsobí pri  Kalokagatia – Centre Voľného Času v Trnave a občianskom združení Trnavský ľudový cech.

Sto detí od 5 do 15 rokov tancuje a spieva predovšetkým piesne, hry i tance z Trnavska.Slovensko je malé, ale nesmierne rozmanité, a preto by bola škoda nešíriť piesne a tance i z iných oblastí našej krajiny. V repertoári súboru majú svoje miesto tance a spevy z Myjavy, Podpoľania, Liptova.So svojimi choreografiami súbor postúpil niekoľkokrát   do krajskej súťaže choreografií detských folklórnych súborov a jemné detské hlasy dievčat si každoročne vyspievajú ocenenie v okresných i krajských kolách rôznych speváckych súťaží.

Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána v Trnave a umelecký festival Rukami a srdcom vo Voderadoch,  ako i fašiangové, predveľkonočné, veľkonočné i vianočné obdobie sa v Trnave nezaobíde bez Trnavčeka, ktorý svojimi vystúpeniami a ich organizovaním prispieva k aktívnemu šíreniu a zachovávaniu  zvykov i krojov .

Trnavské piesne, tance súbor šíri nielen vo vlastnom meste, ale i za jeho hranicami, kde každý obdivuje krásu krojov a úprimnú detskú radosť zo spevu i tanca.

  • Vedúci súboru:      Ing. Ivona Táčovská
  • Vedúci hudby:        Ing. Martin Ryška                    
  • Krojárka:                 Ing. Zuzana Pešková
   
KONTAKT SÚBOR:

mobil: +421  905 638 207

mail: trnavskyludovycech@gmail.com      
Reklamy

DFS TRNAVČEK -týždenný plán

Týždenný plán 25.9.2017 – 1.10.2017

25.9.2017 pondelok – Kalokagatia

15:45 -16:30 skupina C dievky a chlapci

16:30 -18:00 skupina A,B všetci -predgeneralka

27.9.2017 streda – Kalokagatia

15:45 -16:30 skupina C všetci

16:30-18:00 skupina A,B – generalka

28.9.2017 štvrtok – Kalokagatia 

12:00   vystupenie Tatas, Holiday Inn. , Účinkujúci v pondelok

 

 


PRAVIDELNÝ PLÁN TRÉNINGOV POČAS ŠK.ROKU 2017/2018

 

V príprave