KTO SME

Detský folklórny súbor Trnavček  

začal svoju súborovskú folklórnu púť 18. decembra 1999. Pôsobí pri  Kalokagatia – Centre Voľného Času v Trnave a občianskom združení Trnavský ľudový cech.

Sto detí od 5 do 15 rokov tancuje a spieva predovšetkým piesne, hry i tance z Trnavska.Slovensko je malé, ale nesmierne rozmanité, a preto by bola škoda nešíriť piesne a tance i z iných oblastí našej krajiny. V repertoári súboru majú svoje miesto tance a spevy z Myjavy, Podpoľania, Liptova.So svojimi choreografiami súbor postúpil niekoľkokrát   do krajskej súťaže choreografií detských folklórnych súborov a jemné detské hlasy dievčat si každoročne vyspievajú ocenenie v okresných i krajských kolách rôznych speváckych súťaží.

Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána v Trnave a umelecký festival Rukami a srdcom vo Voderadoch,  ako i fašiangové, predveľkonočné, veľkonočné i vianočné obdobie sa v Trnave nezaobíde bez Trnavčeka, ktorý svojimi vystúpeniami a ich organizovaním prispieva k aktívnemu šíreniu a zachovávaniu  zvykov i krojov .

Trnavské piesne, tance súbor šíri nielen vo vlastnom meste, ale i za jeho hranicami, kde každý obdivuje krásu krojov a úprimnú detskú radosť zo spevu i tanca.

  • Vedúci súboru:      Ing. Ivona Táčovská
  • Vedúci hudby:        Ing. Martin Ryška                    
  • Krojárka:                 Ing. Zuzana Pešková
   
KONTAKT SÚBOR:

mobil: +421  905 638 207

mail: trnavskyludovycech@gmail.com      

DFS TRNAVČEK – plán – POZOR ZMENA TRÉNINGOV

 

TÝŽDENNÝ PLÁN 12.6.- 18.6.2017

12.6.2017 PONDELOK – miesto Kalokagatia
Nácviky na vystúpenie
15:45 -16:40 skupina DIEVKY P
15:45- 17:10 skupina DIEVKY C2
16:45- 17:50 skupina MLÁDENCI C,P
17:00- 17:50 skupina MLÁDENCI B
18:00-19:00 skupina DIEVKY B1, B2, C1

13.6.2017 UTOROK -miesto ZŠ A. Kubinu
17:30 – 19:00 skupina DIEVKY A

14.6.2017 STREDA – miesto Kalokagatia CVČ
16:30 stretko k vystupeniu
17:00 cca VYSTUPENIE

15, 16,17.6.2017 PIATOK – NEDELA
MFF MYJAVA


PRAVIDELNÝ PLÁN TRÉNINGOV

PONDELOK  – miesto Kalokagatia CVČ

15:45 -16:45 skupina DIEVKY C2 , P

16:45- 17:50 skupina MLÁDENCI B,C,P

18:00-19:00 skupina DIEVKY B1, B2, C1

UTOROK  -miesto ZŠ A. Kubinu22

17:30 – 19:00 skupina DIEVKY A

STREDA  – miesto Kalokagatia CVČ

15:45 -16:30 skupina všetci C

16:45 -17:50 skupina všetci A

18:00 -19:00 skupina všetci B